Maak kennis met onze Proceseigenaar!

Het Centrum voor Verduurzamen groeit. Geen verrassende constatering met drie specialistische bedrijven op het gebied van oppervlaktebehandeling: Verzinkerij Meerveldhoven, De Run Metaalcoating en Dameco Plating. Ofwel, de specialiteit van 1 en de kracht van 3. Iedere oppervlaktebehandeling binnen het ‘centrum’ is gericht op het verlengen van de levensduur van een product, het verhogen van het esthetische karakter, een product met behulp van een specifieke behandeling laten voldoen aan wet- en regelgeving of eisen en normeringen en/of een positieve bijdrage aan het verlagen van de TCO (total cost of ownership) van het betreffende product.

 

Groei dus, omdat bestaande en nieuwe klanten de toegevoegde waarde zien en ervaren. Maar, ook groei omdat het Centrum voor Verduurzamen continu investeert in mensen en machines, (proces)optimalisatie en uitbreiding van de productiefaciliteiten in de vorm van verbouw of nieuwbouw. Vooral op het gebied van procesoptimalisatie denkt het Centrum voor Verduurzamen nog flink wat stappen te kunnen maken. Om dit gedachtegoed extra kracht bij te zetten is recent Willem Schoormans gestart als Proceseigenaar. We gingen met hem in gesprek om kennis te maken en te horen over zijn visie op procesoptimalisatie, wat het verschil is tussen een procesmanager en een proceseigenaar en het SUBLIMOTION-process® bij Dameco Plating B.V.

 

“Het is aan mij om nieuwe processen vorm te geven en bestaande processen te optimaliseren. Kortom; ik werk de kaders voor processen uit én onze procesmanager ziet erop toe dat de processen op de juiste manier worden uitgevoerd in de organisatie. Het een kan niet zonder het ander. Maar het is dus wel een wezenlijk verschil.”

 

Willem Schoormans (44) is werkzaam bij het Centrum voor Verduurzamen (officieel bij Dameco Plating B.V., red.) sinds 1 september 2022. Met een vooropleiding MTS werktuigbouwkunde en HTS technische bedrijfskunde, betrad hij de metaalbranche. Jarenlang was hij actief als operations manager bij een bedrijf in de staaltechniek. “Bij mijn vorige werkgever kreeg ik het gevoel dat ik klaar was. De processen stonden en het bedrijf was gegroeid van 5 naar 20 FTE. Het werk voelde voortaan als routinematig met weinig uitdaging. Vooral dat laatste past niet bij mij; ik wil altijd vooruit en heb een grote passie voor verbetertrajecten. Ik stel mezelf daarbij altijd ten doel om processen in te richten op een manier die in de praktijk ook daadwerkelijk tastbaar en concreet resultaat oplevert. Want als alles goed en vlot verloopt, dan zorgt dit ook voor rust én minder stress op de werkvloer. Uiteindelijk is dat wat iedereen wil.”

 

“Ik kwam in contact met Daan Sweegers, de directeur van Dameco Plating B.V. Dameco’ of beter gezegd het Centrum voor Verduurzamen is een bedrijf met een duidelijke visie en strategie: groeien naar een hoger niveau op het gebied van kwaliteit, Arbo & milieu, robotisering en automatisering. Ik ben daarom begonnen met observeren en analyseren. Daarbij stelde ik mezelf een aantal vragen: wat speelt er? Hoe verlopen processen? Waar zie ik kansen? En vooral wat kan er op korte termijn effectiever en efficiënter worden aangepakt? Het is voor mij overigens essentieel dat er vanuit het MT draagvlak is voor verbetering en een kritische noot. Dat geldt ook voor de formulering van een heldere strategie. Bij Daan wist ik al dat hij hier voor openstond en dat de strategie ‘er lag’. Daan is zelf van nature ook altijd bezig met het denken in kansen en verbetermogelijkheden. En niet geheel onbelangrijk, hij wil investeren in procesoptimalisatie. Want laat vooral dat laatste duidelijk zijn: wil je vooruit komen dan zul je moeten investeren in verbetering. Enerzijds in geld, maar zeker ook in tijd. Want vaak gaan de trajecten/projecten waar ik mee bezig ben ook om een stukje verandermanagement en verandering kost tijd. Gelukkig is hier binnen het Centrum voor Verduurzamen alle tijd en ruimte voor. Ze willen hier een stevig fundament leggen onder de verdere groei van de drie bedrijven, onder andere door het optimaliseren van processen.”

 

“Het SUBLIMOTION-process® is een mooi voorbeeld van procesoptimalisatie binnen het Centrum voor Verduurzamen en het laat zien dat Smart Industry ook bij ons zijn intrede heeft gedaan.”

 

Continu verbeteren
“Ik loop hier nu twee maanden rond en trek de conclusie dat we snel stappen kunnen maken met zogenaamde quick wins. Ik durf gerust te stellen dat wanneer we deze ‘wins’ optellen bij de zaken die hier al top geregeld zijn, we écht sky-high kunnen gaan. Neem ons ERP-systeem. Het systeem faciliteert als het ware data waar we zelfs amper actie voor hoeven te ondernemen. Het enige wat wij moeten doen is die data gebruiken. Ook op het gebied van orderstatus kunnen we snel stappen maken door simpelweg systemen te koppelen. Tot slot wil ik inzetten op meer inzicht in onze eigen planning én in die van de klant. Met een minimale helikopterview tackelen we dan zo een aantal bottlenecks en daar plukt vervolgens iedereen de vruchten van. Maar zoals ik al aangaf, dit zijn de quick wins, in het grotere geheel ligt mijn focus de komende periode echt op het SUBLIMOTION-process®. Een oppervlaktebehandelingstechniek met een gigantisch potentieel voor een grote diversiteit aan markten en segmenten. We zijn dan ook volop bezig met het inrichten van de processen ‘rondom de robot’ zodat we slagvaardig, effectief en efficiënt te werk kunnen gaan. We willen het potentieel ten volle benutten, daarom ben ik begonnen om de ruimte waar de robot nu staat opnieuw in te richten. Ook is de stroom van inkomende en uitgaande goederen aangepast en hebben we geïnvesteerd in de juiste mensen op de juiste plek, inclusief heldere en duidelijk werkinstructies. Inmiddels zijn we alweer even operationeel en klanten zijn enthousiast over de output die we leveren. Intern zorgt dat ook voor blije gezichten. Overigens blijft dit een proces van continu verbeteren. Want de uitvoering in de praktijk is en blijft de beste meetlat. Daarnaast denk ik ook nadrukkelijk na over prijs/kwaliteit in relatie tot hetgeen ik hierboven aangeef. Met andere woorden: wat is de output en wat levert het ons op? Voldoen we aan de kwaliteit van de klant én die van onszelf? Wil de klant betalen voor de geleverde kwaliteit? Zo niet, is het SUBLIMOTION-process® dan wel de techniek waar we gebruik van moeten maken? De mogelijkheden op het gebied van oppervlaktebehandeling zijn immers eindeloos binnen het Centrum voor Verduurzamen. Wij kunnen de klant nagenoeg altijd van dienst zijn. Overigens betekent verbeteren ook samenwerken. Ik betrek klanten dan ook graag in het proces. Want uiteindelijk heeft iedereen een eigen belang en dus is het zaak om te managen dat de output toch voor iedereen voldoet. Dit betekent ook dat je tijdig moet communiceren als iets binnen bestaande processen niet mogelijk is, want dan kun je nooit de gewenste output leveren.”

 

“Mijn werk resulteert niet in effect van vandaag op morgen. Processen verbeteren is continu stappen maken.”

 

Verder met automatiseren
Vorig jaar is er geïnvesteerd in een nieuw ERP-systeem. De basis ligt er dus, maar we halen er bij lange na (data, red.) niet alles uit zoals ik eerder al aangaf. Als we dat wel doen gaat ons dat op zoveel gebieden helpen. Denk aan meer inzicht in de planning en processen en het verkleinen van de foutmarge. Binnen no-time zal de klant merken dat onze processen naar een hoger niveau groeien. Het gaat ook zorgen voor veel meer controle en een betere informatievoorziening (zowel intern als extern, red.). Automatiseren en digitaliseren zijn ‘key’ en daar zijn we onszelf van bewust. We krijgen bijvoorbeeld een volledig onbemande rvs-beitslijn die onze capaciteit enorm gaat verhogen. Daarnaast betekent digitaliseren ook het borgen van processen. De specialisten hier hebben in de praktijk eigenlijk altijd de oplossing in huis. Een ophangtechniek die perfect blijkt te werken, die moeten we borgen/digitaliseren! Want zo borgen we ook onze kennis voor nieuwe collega’s. Tot slot, kijk ik uit naar onze automatische orderverwerking, dit gaat een gigantische verbetering opleveren. We hebben straks gewoon realtime inzicht in iedere order die door de productie gaat. Een garantie voor blije gezichten. Want dat is een mooi bijkomend voordeel aan verbetertrajecten: uiteindelijk resulteert het ook in blije gezichten.”

 

“We zijn een vooruitstrevend bedrijf en daar mogen we trots op zijn.”

 

Nabije toekomst
“We moeten een organisatie worden die heel makkelijk mee kan bewegen met de vraag vanuit de markt. Flexibel, maar daarnaast ook strak georganiseerd met alle processen geborgd. Daar moet onze toegevoegde waarde meer en meer komen te liggen. Ik ben kritisch aangelegd en denk dat dit ook hoort bij mijn werk. Maar, het is ook belangrijk om uit te spreken dat we al een behoorlijk vooruitstrevend bedrijf zijn en daar mogen we trots op zijn.”

 

Loop gerust binnen
Heb je nog een boodschap richting (potentiële) klanten? “Loop binnen, de deur staat open. Laten we samen ontwikkelen, verbeteren en groeien. Laten we ook samen kritisch zijn, maar wel altijd op een constructieve manier. Met open en eerlijke communicatie kunnen we samen mooie dingen doen.”

icon
🞫

Wil je niks missen?

Wordt dan nu lid van onze nieuwsbrief!

Adres

De Run 5118, 5503 LV Veldhoven

Contact
Dameco Plating: 040-2060192
Verzinkerij Meerveldhoven: 040-2536622
De Run Metaalcoating: 040-2553858
Openingstijden

Op werkdagen is ons kantoor geopend van 7.30 tot 17.00 uur

Zaterdagochtend kunt u uw materiaal lossen en laden van 7.30 tot 11.00 uur

Anders…: Lukt het u niet om uw materiaal binnen de bovenstaande tijden te lossen of te laden, bel ons dan even (graag wel een dag van tevoren), zodat we u toch kunnen helpen.

Contactformulier Offerte aanvraagformulier Kijkje nemen? boek een rondleiding

DIRECT naar:
Meerveldhoven
De Run
Dameco

Cookies accepteren

Centrumvoorverduurzamen.nl maakt gebruik van functionele & analytische cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Pagina statistieken worden opgeslagen in Google Analytics. Voor meer informatie zie het privacy statement.